แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

จุดเริ่มต้นของการเดินทาง อยู่ที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ....... ผ่านสะพานมาแล้วก็ต้องเห็นป้ายนี้แหละค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password