แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

จากนั้นก็นั่งรถเข้าตัวนครเวียงจันทน์ จุดแรกที่เราจะแวะชมก็คือ วัดธาตุหลวง ค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password