แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

วัดธาตุหลวง เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง และถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเวียงจันทน์ ทั้งยังเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password