แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

ประตูชัย หรือที่รัฐบาลลาวและประชาชนลาว เรียกกันว่า อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password