แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

ระยะทาง 40 ก.ม. ก่อนเข้า เชียงขวาง เราจะเห็นเทือกเขาหัวโล้น ซึ่งก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password