แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

กลุ่มไหหินที่รัฐบาลลาวเปิดให้เข้าชมได้ มีอยู่ 3 กลุ่มค่ะ

สำหรับกลุ่มที่มีไหหินเยอะที่สุด ก็คือ กลุ่มที่ 1 หรือ กลุ่มทุ่งไหหิน ซึ่งมีไหหินอยู่กว่า 250 ใบ และยังมีขนาดใหญ่กว่ากลุ่มอื่นอีกด้วยค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password