แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

ตลาดเช้าที่เมืองโพนสะหวัน สินค้าส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือ ผักสด ๆ ค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password