แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

ออกจากตัวเมืองโพนสะหวัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบาง

เราแวะร้านขายของเก่าที่อยู่นอกเมืองค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password