แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นซากอาวุธสงคราม ที่ชาวบ้านเก็บได้และนำมาขาย ส่วนราคาก็ตามสภาพ และน้ำหนักค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password