แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

แล้วก็มาถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

เริ่มต้นด้วยวัดเชียงทอง สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของหลวงพระบางค่ะ
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password