แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

ที่หลวงพระบาง นอกเหนือจากเที่ยวชมวัดวาอารามแล้ว ก็มีที่นี่ล่ะค่ะ ที่ไม่ควรพลาด
โดย : ป้าแก้ว

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password