แก้ไขความคิดเห็น ปราสาทสัจธรรม Unseen Thailand

โชคดีจริง ๆ นะครับ ที่มีคนคอยสืบสาน ความรู้เหล่านี้ไม่ให้สูญหายไป เราจึงได้มีโอกาสซึมซับความงามเหล่านี้ได้เต็มที่
และก็ได้มีโอกาสเก็บรูปสวย ๆ อย่างนี้เต็มที่เช่นกัน
โดย : ตะลอน

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password