แก้ไขความคิดเห็น สะบายดี มรดกโลก หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน - วังเวียง - เวียงจันทน์

เราไปถึงแค่ไชยบุรี ไปไม่ถึงหลวงพระบางแต่สงกรานต์ปีหน้าจะไปใหม่
โดย : ยัยษา

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password