แก้ไขความคิดเห็น ปราสาทสัจธรรม Unseen Thailand

ถ้าต้องซ่อมทั้งปีทั้งชาด ไม้สักต้นใหญ่ๆจะมีให้ซ๋อมตลอดไปเหรอครับ ทำไมไม่ใช้วัสดุอื่นที่ไม่ต้องใช้ไม้สักรวมทั้งไม้อื่นๆด้วย เพื่อให้ป่าไม้ยังคงมีอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับ
โดย : รักป่าไม้

ความคิืดเห็น
รูปภาพ   ลบรูปนี้ :
password